Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego i karnego- skarbowego. Ponadto kancelaria od wielu lat reprezentuje klientów w sprawach o rozwód i separację, a także pozostałych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym o alimenty, władzę rodzicielską oraz ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Ponadto kancelaria specjalizuje się w sprawach o podział majątku wspólnego i dział spadku. Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i prawa pracy.

Kontakt z klientem

Kancelaria nastawiona jest na osobisty kontakt z klientem oraz realną ocenę jego sytuacji prawnej. Klienci kancelarii są na bieżąco informowani o aktualnym stanie zleconej sprawy, mają zapewniony stały i osobisty kontakt ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem.

Informacje przekazywane na pierwszym spotkaniu

Podczas spotkania w kancelarii, adwokat udzieli informacji dotyczącej oceny Państwa sytuacji prawnej oraz odpowie na Państwa pytania dotyczące sytuacji prawnej i możliwości podjęcia działań prawnych. Otrzymacie także Państwo informację na temat wysokości wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Adwokat

Jan Witold Kocot

Od 1985 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Od 1985 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończonych studiach odbył aplikacje sądową i po zdanym egzaminie sędziowskim, otrzymał nominację na stanowisko sędziego.

W latach 1972- 1976 był sędzią wydziału karnego Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, a w latach od 1976 do maja 1983 sędzią wydziału karnego Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

W roku 1985 został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Od wielu lat pozostaje wizytatorem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Wychował wiele pokoleń prawników, których był patronem. Był obrońcą lub pełnomocnikiem w wielu procesach, szeroko komentowanych publicznie. Wielokrotnie występował w audycjach telewizyjnych i radiowych jako ekspert prawny.

Specjalizuje się w sprawach karnych i karno- skarbowych oraz z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym przede wszystkim o rozwód i separację. Prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym spadkowe.

Adwokat

Łukasz Witold Kocot

Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Wpisany jest na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Studia prawnicze odbył na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Tematem jego pracy magisterskiej były „ Warunki udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym. Analiza art. 156 § 5 k.p.k i art. 156 § 5 a k.p.k.”.

Począwszy od II roku studiów prawniczych, odbywał praktykę w kancelarii adwokackiej, gdzie nabywał wiedzę i doświadczenie konieczne do prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. W latach 2013-2015 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, pod patronatem swojego ojca adwokata Jana Witolda Kocota. W marcu 2015 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Adwokat Łukasz Witold Kocot już w trzecim pokoleniu kontynuuje tradycje prawnicze w swojej rodzinie. Jego dziadek Kazimierz Kocot był wybitnym i cenionym ekspertem prawa międzynarodowego publicznego i dyplomacji, Profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Jego ojciec Jan Witold Kocot wykonywał zawód sędziego w wydziałach karnych, a następnie adwokata, który to zawód wykonuje czynnie do dnia dzisiejszego.

Adwokat Łukasz Witold Kocot specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, karno-skarbowych, o rozwód i separację, wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym o alimenty, władzę rodzicielską i ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Ponadto w szczególnym jego zainteresowaniu pozostają sprawy z zakresu prawa cywilnego o podział majątku wspólnego, dział spadku, a także inne sprawy z zakresu prawa spadkowego oraz prawa pracy.